Kalite Politikamız

Cyprocable; kalite, müşteri memnuniyeti ve enerji yönetiminin bir takım çalışması olduğu bilinci ile ISO 9001 Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerini yerine getirmektedir.Bu prensip dahilinde kalite politikalarımız ;

  • Tüm yasal gereklilikleri ve mevzuatı yerine getirmek,
  • Çalışanlarının eğitimlerinin devamlılığını sağlamak ve kalite sorumluluğu bilincini yerleştirmek,
  • Dış tedarikçilerini ve taşeronlarını; yarattığı kalitenin bir parçası olarak değerlendirmek ve standartın gerekliliklerine uyulmasını sağlamak,
  • Üretim faaliyetleri ile ilgili konularda yürürlükte olan ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapılmasını sağlamak,
  • Müşteri memnuniyeti ilkesi çerçevesinde müşteri istek ve ihtiyaçlarını beklentinin üzerinde karşılamak,
  • Sektörde bulunan tüm işletmelere örnek olmayı sağlamak,
  • Enerji yönetimini standartlara uygun şekilde yapmak,
  • Gelişen teknolojik koşulları yakından takip ederek rekabet gücü yüksek, ülke ekonomisine azami katkı sağlayan sektöründe lider bir kuruluş olmaktır.
Kalite Belgelerimiz
Ürün Kalite Belgeleri
Yönetim Sistem Belgeleri
Direktiflere Uyum Belgeleri
CPR Performans Beyanı (DoP)
CE Uygunluk Beyanı
RoHS Uygunluk
Marka Tescil Belgesi
Sertifikalarımız