λανθάνον χάλκινο αγωγό, Κλάση 5
Τεχνικά Στοιχεία Cu
Κανονική Διατομή (mm2) Αριθμός Συρμάτων Διάμετρος Ενιαίου Σύρματος mm Διάμετρος Αγωγού mm Κατά Προσέγγιση Καθαρό Βάρος (kg/km) Αντίσταση Αγωγού Μέγ. ohm/km (20°C) Μηχανικές Ιδιότητες Του Αγωγού Χαλκού (Μονόκλωνο)
Ελ. Επέκταση Ελ. Αντίσταση
Χάλκινοι αγωγοί
0,5 16 0,19 0,95 4,3 39,0 21 200
0,75 24 0,19 1,15 6,3 26,0 21 200
1,0 32 0,19 1,30 8,5 19,5 21 200
1,5 30 0,24 1,50 12 13,3 21 200
2,5 45 0,25 1,95 20 7,98 21 200
4 50 0,30 2,50 33 4,95 21 200
6 75 0,30 3,10 133 3,30 22 200
10 74 0,40 4,10 204 1,91 22 200
16 116 0,40 5,25 133 1,21 22 200
25 224 0,35 6,60 204 0,780 22 200
35 329 0,35 7,75 290 0,554 22 200
50 470 0,35 9,25 414 0,386 22 200
70 658 0,35 11,00 580 0,272 22 200
95 893 0,35 13,10 785 0,206 22 200
120 1128 0,35 14,20 1000 0,161 22 200
150 1410 0,35 15,80 1240 0,129 22 200
185 1739 0,35 18,60 1530 0,106 22 200
240 2256 0,35 21,00 2000 0,0801 22 200
300 2820 0,35 23,00 2500 0,0541 22 200