Καλώδιο Πολύκλωνο Χαλκό Αγωγού, Κλάση 2
Τεχνικά Στοιχεία Cu
Κανονική Διατομή (mm2) Αριθμός Συρμάτων Διάμετρος Ενιαίου Σύρματος mm Διάμετρος Αγωγού mm Κατά Προσέγγιση Καθαρό Βάρος (kg/km) Αντίσταση Αγωγού Μέγ. ohm/km (20°C) Μηχανικές Ιδιότητες Του Αγωγού Χαλκού (Μονόκλωνο)
Ελ. Επέκταση Ελ. Αντίσταση
Χάλκινοι αγωγοί
1,5 7 0,53 1,59 13 12,1 24 200
2,5 7 0,67 2,01 21 7,41 24 200
4 7 0,85 2,55 35 4,61 24 200
6 7 1,05 3,15 52 3,08 26 200
10 7 1,35 3,85 87 1,83 26 200
16 7 1,74 4,80 137 1,15 28 200
25 7 2,19 5,80 215 0,727 28 200
35 7 2,62 6,90 300 0,524 28 200
50 10 2,62 8,20 410 0,387 28 200
70 14 2,62 9,70 595 0,268 28 200
95 19 2,62 11,40 820 0,193 28 200
120 24 2,62 13,10 1040 0,153 28 200
150 30 2,62 14,20 1280 0,124 28 200
185 37 2,62 15,80 1600 0,0991 28 200
240 48 2,62 18,60 2100 0,0754 28 200
300 58 2,62 20,40 2700 0,0601 28 200
400 55 3,00 23,00 3400 0,0470 33 200
500 70 3,00 26,00 4400 0,0366 33 200