Η Cyprocable, μια από τις κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες του κλάδου, προσφέρει παραγωγή και υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης ως η πρώτη και μοναδική εταιρεία κατασκευής θωρακισμένων καλωδίων στην ΤΔΒΚ!

Η Cyprocable Ltd., η οποία ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Sanayi Holding το 1975 και εντάχθηκε στη Επιχείρηση Near East με την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας το 1988, είναι η μόνη εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή θωρακισμένων καλωδίων στη Βόρεια Κύπρο.

Η παραγωγική πορεία της Cyprocable, η οποία ξεκίνησε με καλώδια εγκατάστασης από την ίδρυσή της, συνεχίζεται με την παραγωγή πολύκλωνων εύκαμπτων καλωδίων, καλωδίων anti-ground, επίπεδων-διπλών επίπεδων καλωδίων με προστατευτικούς αγωγούς, θωρακισμένων και μη θωρακισμένων ενεργειακών καλωδίων χαμηλής τάσης.

Η Cyprocable ενώ έχει κερδίσει μια σημαντική θέση στον τομέα με την κατασκευή καλωδίων εγκατάστασης, συνεστραμμένων καλωδίων και ενεργειακών καλωδίων χαμηλής τάσης 0,6/1 kV στη Βόρεια Κύπρο, με τα βήματά της, τις επενδύσεις και τους έμπειρους υπαλλήλους της, σύμφωνα με την αναπτυσσόμενη τεχνολογία, κινείται προς την κατεύθυνση να γίνει ένας απαραίτητος εμπορικός ενδιαφερόμενος στην αγορά ενεργειακών καλωδίων με το προοδευτικό της όραμα στον κύκλο του προϊόντος, των υπηρεσιών, της εμπιστοσύνης και της.

Η Cyprocable, η οποία δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα και την αξιοπιστία πάνω απ’ όλα, στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των προτύπων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα των στόχων της.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης τον σημαντικό πυλώνα της διαχείρισης της ποιότητας, ενεργώντας με τη συνείδηση της ομαδικής εργασίας με όλους τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους της.

Η Cyprocable που βρίσκεται στη Βιομηχανική Ζώνη Μιας Μηλιάς της Λευκωσίας με κλειστό χώρο περίπου 2000 m2 και ανοιχτό χώρο 3500 m2 συνεχίζει την παραγωγή θωρακισμένων μη θωρακισμένων καλωδίων χαμηλής τάσης 0,6/1 kV, πολυπύρηνων καλωδίων εγκατάστασης, πολύκλωνων εύκαμπτων στρογγυλών επίπεδων καλωδίων, flat twin καλωδίων σε σύγχρονες γραμμές παραγωγής με εκπαιδευμένος εργαζομένους, καθένας από τους οποίους είναι ειδικός στον τομέα του.

Το καλώδιο που φωτίζει την Κύπρο με την ενέργειά του…
η Cyprocable συμμετέχει σε πολλά έργα φορέων όπως η Τουρκοκυπριακή Αρχή Ηλεκτρισμού, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Εγγύς Ανατολής, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εγγύς Ανατολής, η Near East Bank και παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες της με αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας προϊόντα σύμφωνα με το πρότυπο.

Από την ίδρυσή της, η Cyprocable έχει χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό μέρος των κερδών της για νέες επενδύσεις, βελτίωση της ποιότητας και διαδικασίες δημιουργίας εμπορικής σειράς, σήμερα, η Cyprocable έχει συμβάλει στην οικονομία της ΤΔΒΚ συμμετέχοντας στον τομέα των καλωδίων με την αναφορά και την ποιότητα των υπηρεσιών που έχει λάβει από τους σημαντικότερους φορείς του νησιού.

Επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια άκρως ανταγωνιστική εταιρεία, Ο Hasan Özbek, Γενικός Διευθυντής της Cyprocable δήλωσε επίσης:
«Με βάση την ικανοποίηση των πελατών, συνεχίζουμε την αποστολή μας να ικανοποιούμε τις τεχνικές απαιτήσεις των πελατών με τον καλύτερο τρόπο, να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες εγκαίρως, να αυξάνουμε συνεχώς την παραγωγικότητα και το μερίδιο αγοράς, να διατηρούμε πάντα τη θέση μας στον κλάδο, να συμβάλλουμε στην εθνική οικονομία αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς στον κλάδο με τις δραστηριότητές μας στον τομέα της παραγωγής, να είμαστε μια καινοτόμος, καθοδηγητική και προτιμώμενη εταιρεία.»

Επιπλέον, ο Özbek δήλωσε ότι ενισχύουν το δίκτυο πωλήσεών τους με το σύστημα αντιπροσώπευσης:
«Θα θέσουμε σε λειτουργία το σύστημα αντιπροσώπευσης την επόμενη περίοδο, κάνοντας νέες συμφωνίες στην ΤΔΒΚ. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε την ανταγωνιστική δύναμη της εταιρείας μας και της ΤΔΒΚ με τα υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα προϊόντα μας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής, προχωρώντας με μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.« Παράγουμε τις πρώτες ύλες μας σύμφωνα με το πρότυπο επιλέγοντας ποιοτικά και σωστά.»

Η Cyprocable πραγματοποιεί σχολαστικά όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο ποιότητας από την εισαγωγή της πρώτης ύλης κατά τη φάση της παραγωγής. Ο χαλκός, που αποτελεί σημαντικό συστατικό του καλωδίου, χρησιμοποιείται με την επιλογή υψηλής ποιότητας συρματόσχοινων που παράγονται από καθοδικό χαλκό με ελάχιστη καθαρότητα 99,95%. Δεδομένου ότι η χρήση κακής ποιότητας και ακάθαρτου αγωγού θα προκαλέσει υπερθέρμανση του καλωδίου και συνεπώς μείωση της ικανότητας μεταφοράς ρεύματος, αύξηση των απωλειών και του κόστους λειτουργίας, μείωση της διάρκειας ζωής του καλωδίου, αύξηση του κινδύνου βλάβης και πυρκαγιάς, η εταιρεία μας επιλέγει προσεκτικά τους προμηθευτές πρώτων υλών και παράγει την υψηλότερη ποιότητα παραγωγής με το σωστό προϊόν.

Επιπλέον, με την αυτόματη μηχανή περιέλιξης, πραγματοποιείται γρήγορη και ακριβής συσκευασία μήκους και αποστέλλεται εγκαίρως στους πελάτες μας.

Ο Hasan Özbek, Γενικός Διευθυντής της Cyprocable έδωσε σημαντικές λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή καλωδίων:
«Πρωταρχικός μας στόχος είναι να εξαλείψουμε την αντίληψη ότι κάθε καλώδιο είναι το ίδιο. Η δομή του αγωγού του καλωδίου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένος. Καθορίζονται οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των αγωγών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα σχετικά πρότυπα, οι τύποι και οι ελάχιστες τιμές για την παραγωγή. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το πρότυπο TS EN 50525, είναι υποχρεωτική η χρήση του αγωγού ως χαλκού σε καλώδια τροφοδοσίας χαμηλής τάσης 450/750v. Ο αγωγός από αλουμίνιο ή αλουμίνιο με επένδυση χαλκού (CCA-Copper Clad Aluminum) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον τύπο καλωδίων. Διαφορετικά, το καλώδιο μπορεί να υπερθερμανθεί ή να σπάσει λόγω της διαφοράς στην αντίσταση των αγωγών και των φυσικών ιδιοτήτων. Κατά συνέπεια, οι απώλειες αγωγών και συστημάτων, καθώς και οι κίνδυνοι βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς μπορεί να αυξηθούν. Υπάρχουν προϊόντα στην αγορά με σήμανση CCA στη μανδύα και πωλούνται. Αυτά τα προϊόντα σίγουρα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Ως αποτέλεσμα των προσδιορισμών που έγιναν στα προϊόντα που συλλέχθηκαν από την αγορά, βλέπουμε ότι ορισμένα προϊόντα εξακολουθούν να είναι υποβαθμισμένα από άποψη ποιότητας και απόδοσης. Ευαισθητοποιούμε τους ενδιαφερόμενους ότι δεν είναι όλα τα καλώδια ίδια και τους ενημερώνουμε ότι, όταν επιλέγουν μια λύση καλωδίων και μια μάρκα, θα πρέπει να δίνουν προσοχή στην επιλογή ενός ασφαλούς, υψηλής απόδοσης και, κυρίως, ενός προϊόντος που θα προσφέρει πλεονέκτημα στο συνολικό κόστος.

Είναι απαραίτητο να αποφεύγονται τα καλώδια που δεν παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα που ζητούνται από τις σκάλες, κακής ποιότητας, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας μας, και οι αγορές καλωδίων πρέπει να γίνονται από αξιόπιστες πηγές, όπως οι κατασκευαστές ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι.

Αρχίσαμε να πραγματοποιούμε επιθεωρήσεις στα καλώδια που διατίθενται στην αγορά και να επικοινωνούμε με τα αρμόδια επίσημα όργανα, αναλαμβάνοντας δράση για τα μη τυποποιημένα καλώδια. Τα μη τυποποιημένα καλώδια αδυνατούν να εκπληρώσουν τις λειτουργίες τους σε σύντομο χρονικό διάστημα και μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτρικές διαρροές και, συνεπώς, πυρκαγιές. Σε αυτή την περίπτωση, η σημασία των υψηλών επιδόσεων, της υψηλής ποιότητας και της σωστής επιλογής καλωδίων έρχεται και πάλι στο προσκήνιο.

Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση της ποιότητας στον τομέα με τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει κατά της μη τυποποιημένης παραγωγής και χρήσης, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του τομέα».

Το εργοστάσιο της Cyprocable επεκτείνεται με μονάδα παραγωγής κόκκων PVC
Η Cyprocable θα επεκτείνει σύντομα το εργοστάσιο για την παραγωγή κόκκων PVC με ειδικές συνταγές για καλώδια, όπως ανθεκτικά στη θερμότητα, αρκτικού τύπου, ανθεκτικά στο λάδι κ.λπ. Με τα νέας τεχνολογίας μηχανήματα που θα εγκατασταθούν στις εγκαταστάσεις, θα παράγονται εξαρτήματα καλωδίων PVC, όπως μόνωση, πλήρωση και μανδύας, με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα.

Δίνοντας πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες Ε&Α, ο Özbek δήλωσε: «Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ολοκληρώσουμε τις μελέτες Ε&Α, όπως τα καλώδια ενέργειας χαμηλής τάσης με μανδύα LSZH, επιβραδυντικά φλόγας, χαμηλής πυκνότητας καπνού και χωρίς αλογόνο, θωρακισμένα μη θωρακισμένα καλώδια και την παραγωγή ηλιακών καλωδίων.»

Αποδίδοντας μεγάλη σημασία στην υγεία και την επαγγελματική ασφάλεια των εργαζομένων της, η Cyprocable, με το όραμά της «πρώτα ο άνθρωπος», δεσμεύεται για την πρόληψη κάθε είδους εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που μπορεί να προκύψουν στο χώρο εργασίας. Λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά του κινδύνου, εκπληρώνει τις σχετικές απαιτήσεις και ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζομένους της σε αυτό το θέμα, παρέχοντας τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που μπορούν να συμβάλουν στην εκπλήρωση αυτών των στόχων.